KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÇÖZÜM

İlaçların otomatik yönetimi için entegre sistem

Hastane Otomasyon bölümünün, hastanenin mevcut yapısıyla çalışmaya, yapının eczane tüketiminin analizine, insan kaynaklarının bulunabilirliğine ve hastanenin lojistiğine odaklanan kişiselleştirilmiş çözümü. Entegre sistemler, birim doz halinde ilaçların yönetimi için yöneticilerin üretim kapasitesine uyarlanan sistemlerin uygulanmasına olanak sunan yenilikçi modüler teknolojilere dayanmaktadır.
 
 Avantajlar

  •  Hasta güvenliği
  •  Maliyetlerde önemli azalma
  •  En üst düzeyde izlenebilirlik
  •  Son derece güvenilir
  •  Maksimum envanter kontrolü
  •  Daha hızlı teslimat süreci
  •  Hataların azaltılması
  •  Acil durumlar için otomatik ilaç yönetimi
  •  ATHENA sisteminin ve hastane sisteminin %100 entegrasyonu