PEGASUS

Kişiselleştirilmiş tedavilerin saklanması ve dağıtımı


Pegasus, ilaç uygulaması sürecini iyileştirmeye yönelik bir saklama ve dağıtım sistemidir. Her bir birim doz tam tedaviler formunda ilaçları kişiselleştirme ve dağıtma özelliğine sahip bilgisayarlı bir dolap olan Pegasus tarafından stoklanır ve yönetilir. Sistem süreci kolaylaştırır ve insan hatası olasılığını ortadan kaldırır. Pegasus ilaçların tam izlenebilirliğini, iadelerin yönetimini ve stok optimiasyonu sağlar ve genel maliyetleri azaltır. Bu sistem, hastanelerin doğru ilaçları, doğru dozlarda, doğru hastaya, doğru zamanda verilmesini sağlar.

PEGASUS C
İlaçların saklanması için bilgisayarlı dolap sistemi - CLIP

Pegasus C, tek dozluk paketlerin saklanmasına ve kişiselleştirilmiş ilaçların otomatik olarak hazırlanmasına yönelik Athena sistemi bilgisayarlı dolabıdır.

DETAY
PEGASUS D
İlaçların saklanması için bilgisayarlı dolap sistemi - DRAWER

Pegasus D, tek dozluk paketlerin saklanmasına ve kişiselleştirilmiş ilaçların otomatik olarak hazırlanmasına yönelik Athena sistemi bilgisayarlı dolabıdır.

DETAY
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÇÖZÜM
İlaçların otomatik yönetimi için entegre sistem

Özel müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış amaca özel, niyete mahsus çözümler üretir.

DETAY
Request information
sinteco.it@bucci-industries.com