GİZLİLİK POLTİKASI

Kişisel bilgilerin gizliliğinin korunması ile ilgili Kanun (30 Haziran 2003 tarihli 196 sayılı Kanun Hükmünde Karraname) uyarınca


1. KİŞİSEL BİLGİLERİ İŞLEME SORUMLUSU, YETKİLİLER VE GÖREVLİLER
 
2. KİŞİSEL BİLGİLERİ İŞLEME AMACI
 
3. KİŞİSEL BİLGİLERİ İŞLEME ŞEKLİ
 
4. İSTEĞE BAĞLI BİLGİ VERME
 
5. KİŞİSEL BİLGİLERİN İLETİLEBİLECEĞİ ŞAHIS KATEGORİLERİ
 
6. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
 
7. İŞBU GİZLİLİK POLİTİKASININ GÜNCELLENMESİ
 
8. TELİF HAKKI
 
30 Haziran 2003 tarihli 196 sayılı Kanun Hükmünde Kararname tarafınıza ait kişisel bilgilerin insan hakları, temel özgürlükler ve kişilerin saygınlığı gözetilerek, kişisel kimlik ve bilgilerin gizliliği bilhassa korunarak işlenmesini amaçlar. Bu nedenle kişisel bilgilerin gizliliği hakkında politikamız ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek "Bucci Automations S.p.A." firmasının sorumluluğudur.
 
1.KİŞİSEL BİLGİLERİ İŞLEME SORUMLUSU, YETKİLİLER VE GÖREVLİLER
 
1.1 Kişisel bilgileri işleme sorumlusu, yasal iş adresi Via Granarola 167 olan, geçici yasal temsilcisi şahsında Bucci Automations S.p.A. (aşağıda "Bilgileri İşleme Sorumlusu" olarak anılır) firmasıdır.
 
1.2 İşbu belge kullanıcılara Bilgileri İşleme yönetimi ile ilgili açıklama ve 196/2003 say. Kişisel Bilgilerin Gizliliğinin Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararname (bundan böyle "Kanun" olarak adlandırılacaktır) uyarınca bir bilgilendirme sunar. Hizmete kayıt işlemi sırasında sizin tarafınızdan sunulan, veya tarafımızca gerçekleştirilen faaliyet kapsamında bizim tarafımızdan elde edilen, bilgilerin söz konusu Hizmetin sağlanması ile ilişkili olarak işleme tabi tutulabilir. Kayıt işleminden sonra, 196/2003 say. Kanun Hük. Kar. 130 mad. 4. par. uyarınca size sunulan hizmete benzer hizmetlere ilişkin bilgilendirmeler gönderebiliriz ve siz arzu ettiğiniz an bu bilgilendirmelerin gönderilmemesini isteyebilirsiniz.
 
1.3 Bilgileri İşleme Sorumlusu 5.1 (hizmetin sağlanması ile ilgili teknik amaçlar) ve 5.2 (ticari amaçlar) maddelerinde belirtilen amaçları elde etmek için dış veri işlemcilerini kullanır, bunların komple listesini 6.1 maddesinde belirtilen e-posta adresine e-posta göndererek talep edebilirsiniz.
 
1.4 Bilgileri İşleme Sorumlusu, kendi çalışanlarını ve işbirlikçilerini bilgileri işleme Görevlileri olarak atar.
 
2. BİLGİLERİ İŞLEME AMACI
 
2.1 Aşağıda müşterilere ait kişisel bilgileri işleme amaçları ve şekli açıklanmaktadır:
 
a. Satın alma emri: Bilgileri İşleme Sorumlusu, satın alma emirlerini toplamak ve yerine getirmek, satın alma sonrası oluşabilecek olası şikayetleri ele almak ve Müşteriye mevcut hizmetlerini sunmak için Müşteriye ait kişisel bilgileri toplar ve kullanır. Bu bilgiler, ayrıca, ticari ortaklar ile (örneğin lojistik hizmet sağlayıcıları, kuryeler, bankalar, vb.) satın alma emrinin yönetimi için de gereklidir. Bir satın alma emri gerçekleştirmek ve Bilgileri İşleme Sorumlusunun hızlı ve doğru hizmet sağlaması için doğru teslimat adresi ve telefon numarası bilgilerinin girilmesi gerekir. Telefon numarası bilgisi aynı zamanda Bilgileri İşleme Sorumlusunun olası soru veya açıklama talepleri için Müşteri ile iletişime geçebilmesini ve Bilgileri İşleme Sorumlusunun ticari ortaklarının söz konusu Müşterinin satın alma emirlerini hızlı ve doğru şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak için de gereklidir. E-posta adresi ise Bilgileri İşleme Sorumlusunun Müşteriye satın alma emrinin alınma onayını ve diğer olası bildirimleri iletebilmesi için gereklidir. E-posta adresi ayrıca Müşteriyi tanımlama aşamasında Müşterinin kendi hesabına erişim yapabilmesi için kullanılır.
 
b. İlgili yerlerde Kişisel Alan - Müşteri Oturum Açma: Müşterinin kişisel bilgileri ve satın alma emirleri ile ilgili bilgiler Bilgileri İşleme Sorumlusunun sistemine kaydedilir ancak güvenlik sebepleri nedeniyle bu bilgilere erişim serbest değildir. Bilgileri İşleme Sorumlusu her müşterinin bir korumalı şifre aracılığıyla kendi kişisel alanına erişim sağlamasını temin eder. Bu alanda Müşteri gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmekte olan satın alma emirlerine ilişkin tüm bilgileri görüntüleyebilir ve kişisel bilgilerini ve haber bülteni aboneliği ile ilgili bilgilerini yönetebilir. Müşteri kendi kişisel alanına erişim bilgilerinden sorumludur ve bunları yürürlükteki ilgili kanunlarca öngörüldüğü şekilde kullanmak ve üçüncü şahıslara vermemekle yükümlüdür. Bilgileri Kullanma Sorumlusu müşteri tarafından şifrenin doğru olmayan veya uygunsuz kullanımı durumunda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 
c. Reklam: Bilgileri İşleme Sorumlusu, Müşteriye ait kişisel bilgileri, www.sintecorobotics.com sitesinde satışa sunulan ürünler ile ilgili bilgi göndermek için kullanır. Müşterinin e-posta adresi yalnızca yürürlükteki yasal düzenlemelerde öngörülen sınırlar içerisinde, yani gerekli olan yerlerde Müşteri tarafından açık bir şekilde izin verilmesi üzerine kullanılacaktır. Müşteri e-posta yoluyla düzenli olarak satın alma önerileri alacaktır. Bu tanıtım mesajlarının gönderilmesini ücretsiz olarak kesmek için e-posta yoluyla sinteco.it@bucci-industries.com adresine talepte bulunulabilir veya ücretsiz olarak telefon ile +39 0546 698000 numarası aranabilir; ya da her tanıtım mesajının altında yer alan "bu haber bültenini almak istemiyorsanız buraya tıklayın" seçeneğine tıklanabilir.
 
d. Mevcut olan yerlerde haber bültenine abone olma: Düzenli olarak gönderilen haber bültenlerinde Müşteri avantajlı ürün satın alma teklifleri ile ilgili bilgiler bulacaktır. Bilgileri İşleme Sorumlusu müşteriye haber bülteni ayarlarında da kişisel bilgilerini (örneğin adı) girmesini tavsiye eder, böylece Bilgileri İşleme Sorumlusu bizzat Müşteriye yönelik mesajlar gönderebilir. Doğal olarak Müşteri, Bilgileri İşleme Sorumlusu ile isimsiz olarak veya bir takma ad (örneğin; gerçek adı göstermeyen ücretsiz bir e-posta adresi aracılığıyla) ile de iletişime geçebilir.
 
e. Çerezler: Çerezler aracılığıyla kişisel bilgilerin kullanımı ile ilgili olarak lütfen ilgili politikaya başvurunuz.
 
2.2 Kişisel bilgileriniz, "Kişisel bilgilerimin ticari amaçlar için kullanımına izin veriyorum" seçeneği aracılığıyla, tarafınızdan verilen kişisel bilgilerin Bilgileri İşleme Sorumlusu tarafından iletildiği üçüncü şahıslar tarafında da ticari bilgi ve ürün teklifleri göndermek için kullanılır.
 
3. KİŞİSEL BİLGİLERİ İŞLEME ŞEKLİ
 
3.1 1'inci maddede belirtilen şahıslara ait bilgiler, Kanunda belirtilen direktiflere uygun olarak, bunların yukarıda belirtilen amaçlar ile yakından bağlantılı, manuel veya otomatik informatik araçlar (35. mad.) aracılığıyla ve her halükarda bu bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini temin edecek şekilde kullanılması ile ilgili olarak öngörülen minimum güvenlik tedbirlerinin (33-34. mad.) alınmasına özellikle dikkat edilerek toplanır.
 
4. İSTEĞE BAĞLI BİLGİ VERME
 
4.1 Şahsınıza ait kişisel bilgilerin tarafınızdan verilmesi tamamen isteğe bağlıdır; diğer taraftan hizmetin sağlanması (madde 2.1) amacıyla kayıt sayfasına bilgilerin girilmemesi www.sintecorobotics.com sitesinde sunulan Hizmetin kullanımını olanaksız kılar.
 
4.2 Şahsınıza ait kişisel bilgilerin tarafınızdan ticari amaçlar (madde 2.2) için verilmesi isteğe bağlıdır ve bu konuda ilgili iznin verilmemesi servisin sağlanmasını herhangi bir şekilde etkilemez.
 
5. KİŞİSEL BİLGİLERİN İLETİLEBİLECEĞİ ŞAHIS KATEGORİLERİ
 
5.1 Hizmetin sunulması (madde 2.1) amacıyla toplanan veriler, örnek olarak lojistik hizmeti sağlayan kargo firmaları ve internet sitesinin ve şirketin veri tabanının yönetiminden sorumlu olan, yasal iş adresi Longarone (Bl), Z.I. Villanova, n. 14 olan Netech S.r.l. firması gibi, Hizmetin sağlanması ile ilgili yakından alakalı işlevleri yerine getiren Firmalara iletilebilir.
 
5.2 Ticari amaçlarla (madde 2.2) toplanan bilgiler satış veya satış teşebbüsü ya da tüm ticari ve/veya istatistiksel amaç içeren işlevler için üçüncü şahıslara iletilebilir. Tarafınıza ait kişisel bilgilerin verildiği üçüncü şahısların listesi 6.1. maddede belirtilen elektronik posta adresine yazılı talepte bulunarak istenebilir.
 
6. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
 
6.1 İstediğiniz zaman, size ait kişisel bilgilerin var olup olmadığı ve bunların açık bir şekilde iletilmesi hakkında bilgi alma hakkınız saklıdır. İlgili kişiler aşağıda belirtilen konularda bilgi alma hakkına sahiptir:
- kişisel bilgilerin içeriği ve kaynağı;
- bilgilerin işlenme amacı ve şekli;
- elektronik araçların yardımıyla bilgilerin işlenmesine uygulanan mantık;
- Bilgileri İşleme Sorumlusu ve yetkililerin kimlik bilgileri;
- kişisel bilgilerin iletilebileceği veya yetkili ya da görevli vasfında bilgilere sahip olabilecek şahıslar veya şahısların kategorileri.
 
İlgili kişiler ayrıca aşağıdakileri elde etme hakkına sahiptir:
- kişisel bilgileri güncelleme, düzeltme, gerekli olduğunde ekleme yapma;
- bilgilerin toplandığı veya daha sonra kullanıldığı amaçlara ilişkin olarak saklanmasının gerekli olmadığı bilgiler dahil olmak üzere, bilgileri silme, isimsiz duruma dönüştürme veya yasalara uygun olmayan şekilde kullanılan bilgileri engelleme;
- bu yükümlülüğünün mümkün olmadığı veya bunun yerine getirilmesinin kişisel bilgilerin korunması hakkı ile oldukça zıt düştüğü durumlar hariç olmak üzere, yukarıda bahsedilen işlemlerin ve bunlara ilişkin içeriğin bilgilerin daha önce iletildiği veya verildiği şahıslara da iletildiği hakkında onay.
 
Bilgilerin toplanma amacına uygun olsa bile, şahsınızla ilgili kişisel bilgilerin işlenmesine yasal nedenlerle kısmen veya tamamen karşı çıkma hakkına sahipsiniz. Yukarıda bahsedilen haklardan faydalanmak için, geçici yasal temsilciniz şahsında, kullanıcıların haklarının gözetilmesi ile ilgili sorumluya, sinteco.it@bucci-industries.com elektronik posta adresini kullanarak yazılı bildirimde bulunabilirsiniz.
 
7. İŞBU GİZLİLİK POLİTİKASININ GÜNCELLENMESİ
 
İşbu Gizlilik politikası 05/07/16 tarihinde saat 08.25.55'te güncellenmiştir. Olası güncellemeler daima bu sayfada yayınlanır.
 
8. TELİF HAKKI
 
Metinler, görüntüler, CMS grafikleri dahil olmak üzere www.sintecorobotics.com sitesinde yer alan tüm içeriğin mülkiyeti Bucci Automations S.p.A.'ya aittir. İzinsiz her türlü kullanımı yasal olarak takip edilir.