Stanowisko pracy

Stanowisko pracy przy produkcji i kontrola zaworów

Medyczny
Rozmiar
2 mq
Czas cyklu
4,5 sec./cz
Komponenty modelu
3
Modele
6
Czas zmiany modelu
5 min.
Poproś o informację na temat tego produktu/ systemu