System zarządzania dawka jednostkową

ZAUTOMATYZOWANA APTEKA

SYSTEM ATHENA

Sercem działu Hospital Automation są badania i rozwój technologiczny ze szczególną uwagą położoną na na jakość, zarządzanie ryzykiem i na proces automatyzacji. Rezultatem jest zautomatyzowana apteka i nasze usługi zapewniające analizę i pomoc.

Rozwiązaniem dla potrzeb szpitala jest Athena: modułowy i elastyczny system dla aptek pozwalający na zarządzanie lekami w dawce jednostkowej. Narzędzie to pozwala na dystrybucję leków w sposób spersonalizowany, oznacza to że jest w stanie pogrupować i zidentyfikować z nazwiskiem pacjenta przepisane mu leki. Athena została zrealizowana aby sprostać faktycznym potrzebom danej struktury. Nie mamy tu do czynienia z prostym systemem szeregowym (pakowanie-magazynowanie-dostawa), ale z siecią automatyzacji, gdzie pojedyńcze elementy łączą się ze sobą, pozwalając na osiągnięcie znaczących korzyści z punktu widzenia praktycznego, jakościowego i ekonomicznego.